"Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku."

Centrum Edukacji Domowej CED to bezpieczna przestrzeń dla rozwoju dzieci w wieku 6 – 9 lat , docelowo 6 – 14 lat. Zapraszamy do niej dzieci, które z różnych przyczyn nie chodzą do publicznej szkoły , lub które chodzić do niej nie chcą i nie będą zgodnie z decyzją rodziców. Dzieci takie, rodzice zapisują do dowolnej placówki publicznej z prośbą o edukację domową ale realizują ją na terenie CED.

Centrum Edukacji Domowej to oferta dla rodziców, którzy rozumieją, że proces uczenia się ich dzieci, jak proces rozwoju i wzrastania jest INDYWIDUALNY. Niesprawiedliwe zatem i niepotrzebne jest porównywanie, wyścig, oceny i krytyka za błędy.

Centrum Edukacji Domowej zaprasza dzieci od godz.7.00 do godz.16.00. Podczas pobytu w CED dzień podzielony jest na różne aktywności , podczas których dzieci bawią się , uczą , spędzają wspólnie czas i maksymalnie często w zależności od pogody przebywają na zewnątrz. 

Bliskość terenów zielonych sprzyja wyprawom w nieznane i nauce w kontakcie z naturą. Zajęcia główne rozpoczynają się od godz.9.00 i trwają do 14.00. Przed i po zajęciach pozostawiamy czas na wspólną zabawę, odpoczynek i zajęcia dodatkowe.

Partnerzy